Geëngageerd helpen

Als MKB-familiebedrijf engageert POS Service Group zich voor de ondersteuning van hulpbehoevenden en neemt de verantwoordelijkheid voor diegenen, de op maatschappelijk vlak engagement en hulp nodig hebben.

Naast tal van sociale activiteiten voor personen, gemeenschappen en instituties in onze regio en die van onze dochtermaatschappijen, ondersteunen wij sinds jaren met volle overtuiging:

Neurofibromatose​​​​​​

Het Bundesverband Neurofibromatose e.V. werd in 1987 opgericht en is een vereniging zonder winstoogmerk, die zich inzet voor de verbetering van de medische en psychosociale verzorging van mensen die aan neurofibromatose leiden. Een belangrijke element vormt hierbij de ondersteuning van wetenschap en onderzoek. De vereniging telt op dit moment 1.700 leden en is in heel Duitsland georganiseerd in meer dan 20 regionale groepen evenals een NF2-zelfhulpgroep die actief is in heel Duitsland.

Mocht u eveneens erin geïnteresseerd zijn, het Bundesverband Neurofibromatose te ondersteunen, kunt u altijd contact met ons opnemen, waarna wij een direct contact voor u tot stand brengen!

Hotline:
+31 58 - 2880755
Shop

Privé
klanten